Projekt „Nový hledač“

Výklad ke smlouvě

1. Garance
Já smluvně garantuji, že vyvinu minihledač (prototyp) do 12 měsíců.
Pokud bych toto porušil, jednalo by se o závažné porušení smlouvy, Vy byste mohl smlouvu zrušit a já bych Vám tedy musel následně vrátit Vaši investici.
Cituji:
"Začátek vývoje minihledače je nejpozději do 30 dnů od data, kdy přijde na bankovní účet Podnikatele vklad Tichého společníka (viz bod 4 tohoto článku této smlouvy). Lhůta pro vývoj minihledače je 12 měsíců od data začátku vývoje minihledače.
Tuto smlouvu je možno ukončit jednostranně jednou ze smluvních stran výhradně při závažném porušení ustanovení této smlouvy druhou smluvní stranou."
Samozřejmě nemohu garantovat, že se poté můj algoritmus prodá, i když to je hodně pravděpodobné, viz moje korespondence s Microsoftem, kdy mi napsali, abych přišel, až budu mít "traction or traffic", tedy až mi to bude fungovat nebo až budu mít návštěvnost. Jak posichrování, pokud by se algoritmus neprodal, je provoz Nového českého hledače, který by měl soupeřit se Seznamem.

2. Důvěryhodnost.
O mojí důvěryhodnosti snad svědčí, že mám již investice od 16 investorů v celkové výši 900 tisíc Kč, chybí mi tedy už "jen" 100 tisíc Kč.
Dále jsem předával cenu na Křišťálové Lupě, kategorie "Vyhledávače a databáze":
http://www.lupa.cz/clanky/kristalova-lupa-2010-zna-sve-viteze/
http://kristalova.lupa.cz/galerie/kristalova-lupa-2010/#0-35
http://kristalova.lupa.cz/galerie/kristalova-lupa-2010/#0-36
Křišťálová Lupa je prestižní anketa o nejlepší české weby, hlasování se účastní cca 90 tisíc lidí, účastní se řada významných serverů (Google, Seznam. Lidovky,iDnes atd.).
Tedy tu čest, předávat tam cenu, by hned tak každému nesvěřili.

3. Tiché společenství - zákon
Tady je zákon:
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast3h2d19.aspx
Cituji:
"Smlouva vyžaduje písemnou formu.
Ve smlouvě o tichém společenství musí být dohodnutý rozsah účasti tichého společníka na zisku a ztrátě stejný.
Pro určení podílu tichého společníka na výsledku podnikání je rozhodná účetní závěrka."
V zákoně se mluví výhradně o zisku a ztrátě, nikoli o příjmu, proto nemohu příjem jako právně závazný termín do smlouvy uvést.

4. Tiché společenství - analýza
Tady je brilantní analýza:
http://www.michalcerny.eu/MC-Tiche.Spolecenstvi.pdf
Cituji:
"Smlouva vyžaduje písemnou formu.
Podíl musí být dohodnut ve smlouvě,
Musí být stejný podíl na zisku i na ztrátě, jinak je smlouva neplatná."

5. Tiché společenství - právnička
Smlouva byla samozřejmě revidována mojí právničkou, měla 8 připomínek.
7 jsem akceptoval, osmou nikoli (chtěla omezit výši zisku).

6. Možná ztráta
Pravděpodobnost ztráty je vzhledem k záchranné variantě Nový český hledač minimální, můj odhad je pět procent. Nicméně tato možnost existuje a v tom případě by nemylo co rozprodávat, neboť investice jde výhradně do duševního vlastnictví. Na druhé straně, smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a pokud Vy podstatně neporušíte její ustanovení, je z mé strany nevypověditelná.
Projekt nemohu vytunelovat ani nechat padnout a začít s ním znovu, cituji:
"Další povinnost Podnikatele
Podnikatel si musí předem vyžádat souhlas Tichého společníka k:
a) zastavení nebo omezení Projektu
b) účasti Podnikatele na jiném projektu či projektech, jejichž obsah je stejný jako Projekt nebo je analogický Projektu."
Opět, pokud bych toto porušil, jednalo by se o závažné porušení smlouvy, vy byste mohl smlouvu zrušit a já bych Vám tedy musel následně vrátit Vaši investici.
Ztráta může být maximálně do výše celkové investice. Při ztrátě nemusíte Vaši investici doplňovat.

7. Diskuze
Diskuzí na Internetu se prakticky nebudu účastnit, neboť budu mít plno práce s vývojem prototypu.

Nijak Vás nepřesvědčuji, na druhé straně bych byl samozřejmě rád, pokud byste do mého projektu investoval(a).

Petr Hejl