Projekt "Nový hledač"
Souhrn technologie

 

Tady je krátké shrnuti mé technologie.

 

Čím se liším od Google a dalších stávajících hledačů při stanovení pořadí nalezených linků:

 

1.

Místo hodnocení jednotlivých WWW stránek hodnotím množiny komponent Internetu (WWW stránky, dokumenty, obrázky, audio, video...). Tyto množiny jsou větší než jednotlivé WWW stránky, vzájemně se více liší, tudíž je pro můj algoritmus jednodušší stanovit jejich pořadí. Jinými slovy aplikuji podobná kriteria jako Google (výskyt hledaných klíčových slov, Rank apod.), ale na jiné objekty, než to dělá Google. Hodnoty těchto kriterií jsou pro množiny několikanásobkem hodnot pro jednotlivé WWW stránky, tudíž je interval pro můj rozlišovací lineární výraz mnohem více roztažen než obdobný interval pro jednotlivé WWW stránky (hrubým odhadem desetkrát).

2.

Místo statického PageRanku, který nezávisí na hledaném klíčovém slově a přepočítává se pro celý Internet najednou cca 1x za měsíc, používám dynamický Rank, který závisí na hledaném klíčové slově a který dopočítávám v okamžiku dotazu. Ty stránky, které jsou při hledání klíčového slova nahoře, přispívají stránkám, na které s nich vede odkaz, větším dílem, než stránky, které jsou při hledání podle tohoto klíčového slova dole.

Viz též:

http://www.milionovastranka.net/vysvetleni_principu_hledani.htm

http://www.milionovastranka.net/graficke_vysvetleni.htm

http://www.milionovastranka.net/vysvetleni_algoritmu_hledani.htm

http://www.milionovastranka.net/poradi.htm

 

Tyto body 1. a 2. způsobují, že moje pořadí je teoreticky cca o 10 procent lepší než pořadí Google. Ovšem dle studie CityGroup je kvalitativní rozdíl mezi Google a Bing 20 procent, což primárně způsobuje propastný rozdíl (dokonce podíl) v návštěvnosti (ve světě je poměr návštěvnosti Google:Bing dlouhodobě 30:1, v USA dlouhodobě 10:1).

Viz:

http://www.milionovastranka.net/rozdil_v_kvalite.htm

 

Mimoto je můj algoritmus více odolný než Google proti SEO spammingu (Black SEO).

Viz:

http://www.milionovastranka.net/anti_seo_spamming.htm

 

Při osobní schůzce dokážu věci lépe (podrobněji) vysvětlit a v případě mého Ranku dokonce zhruba napsat vzorec.