Projekt “Nový hledač”
Pořadí


Hodnota stránky pro stanovení pořadí:

H = V1xK1 + V2xK2 + ... VnxKn.

H = hodnota.

V = váha kriteria.

K = hodnota kriteria.

Tento výraz je lineární, i když se hodnoty některých kriterií počítají iterací (vzájemně se ovlivňují).

Čím větší H, tím je stránka v pořadí více nahoře.
Od stávajících hledačů se liším tím, že nepočítám hodnotu H pro jednotlivé WWW stránky, ale pro množiny komponent Internetu. Nejprve stanovím pořadí těchto množin a následně z toho odvozuji pořadí WWW stránek, které jsou v těchto množinách obsaženy.

Kriteria jsou mi jasná. Počáteční nastavení vah mám. Váhy budu muset optimalizovat, budu na to mít cca půl roku.

 

Rank:

R = V1xR1 + V2xR2 + ... VnxRn.

R = rank.

V = váha ranku příslušné stránky.

Tento výraz se počítá iterací.

Jeho hodnota je jedním z hodnot kriterií K výše.
V Ranku se od Google se liším vahami. Rozdíl mezi Googlem a mnou je, že pro Google je PageRank statický (nezávisí na hledaném klíčovém slově), zatímco pro mne je Rank dynamický (závisí na klíčovém slově).

 Investorovi jsem dokonce ochoten ukázat přibližný vzorec pro výpočet mého Ranku, a tedy tím také dokázat, že se liší od PageRanku a také, že je lepší.

 

Zdůrazňuji dvě věci:

1.

Google počítá PageRank i hodnoty dalších kriterií pro WWW stránky. Já je počítám pro mé JINÉ OBJEKTY a teprve z nich odvozuji hodnoty a tedy i pořadí pro WWW stránky, které jsou v nich obsažené.

2.

PageRank je pro Google i Rank pro mne jen jedním z mnoha kriterií. Má sice relativně velkou váhu, ale rozhodně není majoritní.