Projekt „Nový hledač“

Investice do Nového českého hledače nebo do Nového slovenského hledače

Dámy a pánové,


jsou dvě možnosti investice:
Hned: za 4 procenta v Novém hledači (algoritmus, prototyp) plus 50 procent v Novém českém hledači nebo v Novém slovenském hledači (reálné hledače).
Za rok: za 30 procent v Novém hledači, který zahrne i Nový český hledač, případně Nový slovenský hledač.
 

Podmínky pro investici, kterou je možno realizovat hned:
 

1. Bude vytvořena společnost Nový český hledač a/nebo Nový slovenský hledač.

2. V této společnosti bude poměr podílů mezi Novým hledačem a investorem 50:50. Tento podíl Nového hledače bude zahrnovat jak můj vlastní podíl, tak podíly původních investorů do Nového hledače, a to v příslušném poměru, který je definován ve smlouvě mezi mnou a původními investory do Nového hledače.

3. Já do této společnosti podmíněně vložím podmíněnou exkluzivní licenci na algoritmus hledání pro Českou/Slovenskou republiku, tato podmíněná licence by byla využita pouze v případě, že by se neprodal můj algoritmus hledání za rozumnou cenu.

4. Investor vloží investiční částku X.

5. Z této investiční částky X si tato společnost zakoupí 4 procenta účasti na celém projektu Nový hledač, a to za částku Y.

 

Přijímám nabídky na takovou investici. Nejnižší nabídka na hodnotu X je 5 milionů Kč, nejnižší nabídka na hodnotu Y je 1 milion Kč.
Rozpočet je pouze modelový. Předpokládám ovšem, že dostanu vyšší nabídku, pro tu se rozpočet upraví.

V současné době eviduji 5 zájemců o takovou investici, výše nabízené částky X se pohybuje v milionech až v desítkách milionů.

Primárním kriteriem pro přijetí investice je výše nabízené částky, sekundárním kriteriem je symbióza mezi mnou a investorem.

 

Výhody pro investora do Nového českého hledače nebo do Nového slovenského hledače:

1. V případě plného úspěchu projektu Nový hledač získá investor cca 80 milionů USD, tedy tisíci násobek investice.

2. Rizikem je v podstatě pouze částka Y, pravděpodobnost ztráty této částky je 5 procent. Částka X-Y bude použita jen v případě, že prototyp ukáže, že moje hledání je lepší než Google a přitom se algoritmus neprodá.

 

Výhody pro mne a původní investory do Nového hledače:

1. Tuto transakci je možno realizovat hned, nikoli až za rok.

2. Projekt Nový hledač bude mít z této transakce příjem.
3. V případě realizace Nového českého hledače nebo Nového slovenského hledače bude předem zajištěno rozumné financování.

 

Viz též:

http://www.milionovastranka.net
http://www.milionovastranka.net/alternativa_novy_cesky_hledac.htm
Modelový rozpočet 1 milion Kč:
http://www.milionovastranka.net/alternativa_novy_cesky_hledac_rozpocet.htm
http://www.milionovastranka.net/en/investment_into_new_czech_search_engine.htm
Reálný rozpočet 2 miliony USD:
http://www.milionovastranka.net/en/budget.htm
 

Pokud máte o investování zájem, prosím, ozvěte se, rád zodpovím vaše dotazy.

V Brně dne 10.2.2011.

 

Zdraví

Petr Hejl

--------------------------------------------


Ing. Petr Hejl, CSc.

Ondrouškova 15, 63500 Brno

tel.: 608 374 535

email: phejl@lednice.org