Projekt „Nový hledač“
Stahování WWW stránek

 

Obecně

http://www.google.cz/#q=View+HTTP+Request+and+Response+Header
http://web-sniffer.net
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_header_fields
http://www.askapache.com/online-tools/http-headers-tool
http://www.ericgiguere.com/tools/http-header-viewer.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Http
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_header_fields#Responses
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes
http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-US?query=status%20code&beta=0&ac=3
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee460783.aspx
http://www.google.cz/#sclient=psy&hl=cs&q=how+download+www+page+in+c%2B%2B
http://www.google.cz/#sclient=psy&hl=cs&q=how+download+www+page+c%2B%2B
http://www.google.cz/#sclient=psy&hl=cs&q=how+download+www+page+c+sharp
http://m.zdrojak.root.cz/clanky/co-prozradila-homepage-velkych-ceskych-serveru/

Správně by se měla využívat jedna connection pro více stránek - servery to mají raději, teda pokud nezasílají connection:close.

Virtual disk in memory (RAM)

http://www.google.cz/#q=how+make+virtual+disk+in+memory
http://www.google.cz/#q=how+make+virtual+disk+in+ram
http://en.wikipedia.org/wiki/RAM_disk
http://www.google.cz/#q=windows+how+make+virtual+disk+in+memory
http://www.google.cz/#q=windows+how+make+virtual+disk+in+ram
http://support.microsoft.com/kb/257405
http://www.google.cz/#q=linux+how+make+virtual+disk+in+memory
http://www.google.cz/#q=linux+how+make+virtual+disk+in+ram
http://en.wikipedia.org/wiki/Tmpfs
http://www.vmware.com/support/ws55/doc/ws_newguest_setup_simple_steps.html
http://www.howtodothings.com/computers-internet/how-to-increase-virtual-memory-in-linux
http://www.petri.co.il/virtual_increase_vmware_performance.htm
http://www.vanemery.com/Linux/Ramdisk/ramdisk.html
https://help.ubuntu.com/community/VirtualBox
http://www.faqs.org/docs/linux_admin/x1752.html
http://www.linuxfocus.org/English/November1999/article124.html

Open Source

http://www.google.cz/#hl=cs&xhr=t&q=Open+Source
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source
http://cs.wikipedia.org/wiki/Open_source_software
http://www.opensource.com
http://www.opensource.org
http://sourceforge.net
http://ftp.novell.com
http://opensource.seznam.cz
http://www.google.cz/search?hl=cs&source=hp&biw=1276&bih=760&q=GPL
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://cs.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://www.gnu.cz
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=GNU
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU
http://cs.wikipedia.org/wiki/GNU
http://cs.wikipedia.org/wiki/Projekt_GNU
http://www.gnu.org

Operating system.

Linux - sdílení paměti mezi procesy, sleep procesy, semafory a monitory


1.
- Dá se nějak na Linuxu udělat pole v paměti, které by sdílely procesy?
Jistě, třeba shmget
- Pokud ne, zda se dá soubor namapovat do paměti?.
Jistě, třeba map
2.
Jak se dá udělat semafor a monitor, tedy aby
- se proces nemusel startovat vždycky nanovo, ale přešel po skončení činnosti do sleep mode a nastavení nějaké veličiny jej vzbudilo?
proces musí byt forknut
- řeklo se jinému procesu, že tento proces přešel do sleep mode?
metod je milion, nejspolehlivější je to pres přes VFS (bud nahozené něco sveno, nebo systemový adresar /proc)
3.
Poraďte, jak má jeden program říci druhému, že už je hotov? Jednoduše, efektivně.
Nejrychlejší přes flag ve sdílené paměti (nebo ve virtuálním file systému).

Shared Memory

http://www.google.cz/#q=shared+memory
http://en.wikipedia.org/wiki/Random-access_memory
http://en.wikipedia.org/wiki/Shared_memory
http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/C/node27.html
http://www.kohala.com/start/unpv22e/unpv22e.chap12.pdf
http://forum.builder.cz/read.php?24,3284588
http://www.abclinuxu.cz/poradna/programovani/show/303338
http://opensource.seznam.cz/SHAllocator/example/index.html?lang=en
http://fscked.org/writings/SHM/shm.html
http://searchcio-midmarket.techtarget.com/definition/shared-memory
http://jroller.com/talipozturk/
http://www.google.cz/#q=c%2B%2B+shared+memory
http://www.google.cz/#q=c%2B%2B+shared+memory+between+processes
http://www.google.cz/#q=c#+shared+memory
http://www.google.cz/#q=c#+shared+memory+between+processes

Flag in Shared Memory

http://www.google.cz/#q=flag+in+shared+memory

shmget

http://www.google.cz/#q=shmget
http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-us?query=shmget
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366551%28VS.85%29.aspx
http://linux.die.net/man/2/shmget

Memory Stream

http://www.google.cz/#q=MemoryStream
http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-us?query=MemoryStream
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.memorystream.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.memorystream%28VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.memorystream%28VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.memorystream.toarray.aspx
http://www.google.cz/#q=MemoryStream.GetBuffer
http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-us?query=MemoryStream.GetBuffer
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.memorystream.getbuffer.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.memorystream.getbuffer%28VS.71%29.aspx
http://blogs.msdn.com/b/rnarayan/archive/2007/08/06/beware-of-memorystream-getbuffer-method.aspx
http://www.google.cz/#q=MemoryStream.ToArray
http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-US?query=MemoryStream.ToArray
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.memorystream.toarray.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.memorystream.toarray%28VS.71%29.aspx
http://osherove.com/blog/2003/10/7/tipmemorystreamgetbuffer-vs-memorystreamtoarray.html

Semafor

http://www.google.cz/#q=Semaphore+programming
http://en.wikipedia.org/wiki/Semaphore_%28programming%29
http://www.google.cz/#&q=Semaphore+C%2B%2B
http://www.google.cz/#&q=Semaphore+C%23

Monitor

http://www.google.cz/#q=Monitor+programming
http://en.wikipedia.org/wiki/Monitor_%28synchronization%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Machine_code_monitor
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypervisor
http://www.google.cz/#&q=Monitor+C%2B%2B
http://www.google.cz/#&q=Monitor+C%23

Map file into memory

http://www.google.cz/#q=map+file+into+memory
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_data_storage
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_memory
http://en.wikipedia.org/wiki/Memory-mapped_file
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms810613.aspx
http://linux.die.net/man/2/mmap
http://linux.die.net/man/2/mmap2
http://www.mkssoftware.com/docs/man3/mmap.3.asp
http://www.gsp.com/cgi-bin/man.cgi?section=2&topic=mmap
http://dev.gentoo.org/~hollow/lucid/doc/group__mmap.html

FileMapping (MS)

http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-US?query=FileMapping
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366556%28VS.85%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366551%28v=VS.85%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366542%28VS.85%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366537%28v=VS.85%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms923218.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa911527.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366791%28VS.85%29.aspx
http://support.microsoft.com/kb/125713
http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-us?query=CreateFileMapping
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366537%28VS.85%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa914748.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms959953.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms923951.aspx

VFS

http://www.google.cz/#q=Virtual+File+System
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_file_system
http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/cc843847.aspx
http://www.coda.cs.cmu.edu/doc/talks/linuxvfs/
http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~mikulas/doc/vfs.html
http://tldp.org/LDP/lki/lki-3.html
http://www.control-escape.com/linux/lx-filesys.html
http://www.pvfs.org/
http://e2fsprogs.sourceforge.net/ext2intro.html
http://www.flipcode.com/archives/Programming_a_Virtual_File_System-Part_I.shtml

C++

Spouštění programů

http://www.google.cz/#q=c%2B%2B+command+system
http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cstdlib/system/
http://www.cplusplus.com/forum/windows/1341/
http://www.computing.net/answers/programming/c-system-and-variables/12144.html
http://www.thinkage.ca/english/gcos/expl/c/lib/system.html
http://www.google.cz/#sclient=psy&hl=cs&q=c%2B%2B+how+to+run+program%3F
http://www.google.cz/#sclient=psy&hl=cs&q=c%2B%2B+fork
http://www.yolinux.com/TUTORIALS/ForkExecProcesses.html
http://www.google.cz/#sclient=psy&hl=cs&q=c%2B%2B+exec
http://www.sallyx.org/sally/c/c40.php

Sockety - obecně

http://www.google.cz/#hl=cs&xhr=t&q=C%2B%2B+sockets
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_socket
http://cplusplusworld.com/sockets.html
http://www.linuxhowtos.org/C_C++/socket.htm
http://www.alhem.net/Sockets/
http://forum.codecall.net/c-c/4612-c-sockets.html
http://cs.baylor.edu/~donahoo/practical/CSockets/practical/
http://beej.us/guide/bgnet/output/html/multipage/index.html

Socket.h

http://www.google.cz/#sclient=psy&hl=cs&q=socket.h
http://www.google.cz/#hl=cs&pq=socket.h&xhr=t&q=socket.h+download
http://www.programmersheaven.com/mb/CandCPP/342342/342342/pls-tell-me-where-to-downloadinstall-ineth-socketh/
http://mingw-users.1079350.n2.nabble.com/sys-socket-h-td3255232.html

WinSock.h, Winock2.h

http://en.wikipedia.org/wiki/Winsock
http://www.google.cz/#hl=cs&xhr=t&q=WinSock2.h
http://www.google.cz/#hl=cs&xhr=t&q=WinSock2.h+download
http://www.google.cz/search?hl=cs&source=hp&biw=1276&bih=762&q=winsock+equivalent+linux
http://tangentsoft.net/wskfaq/articles/bsd-compatibility.html
http://beej.us/guide/bgnet/output/html/multipage/index.html

René Nyffenegger

http://www.adp-gmbh.ch
http://www.adp-gmbh.ch/win/misc/sockets.html
http://www.adp-gmbh.ch/win/misc/sockets.html#download
http://www.adp-gmbh.ch/feedback.html

Koders

http://www.koders.com
Řada knihoven.
http://www.koders.com/c/fidC5D3A79A02BED07B13BC1DBE6A118E20A313987A.aspx?s=ftp#L16
http://www.koders.com/c/fid705ACFD8392B008B6DBB064B7D66F1804C45E514.aspx?s=ftp#L16

Berkeley Sockets

http://www.google.cz/#sclient=psy&hl=cs&q=berkeley+sockets+c%2B%2B
http://en.wikipedia.org/wiki/Berkeley_sockets
http://www.silviosilva.com/2009/07/15/berkeley-socket-api-creating-a-tcpip-server-in-c/
http://en.wikipedia.org/wiki/Posix

Urdl

http://www.google.cz/#hl=cs&xhr=t&q=Urdl
http://think-async.com/Urdl/doc/html

HTTrack

http://www.google.cz/#hl=cs&xhr=t&q=HTTrack
http://www.httrack.com

Boost

http://www.google.cz/#hl=cs&xhr=t&q=Boost
http://www.boost.org

Spirit

http://boost-spirit.com
http://boost-spirit.com/home/doc

CURL

http://www.google.cz/#sclient=psy&hl=cs&q=curl
http://curl.haxx.se
http://curl.haxx.se/libcurl/c/
http://curl.haxx.se/libcurl/cplusplus/

URLDownloadToFile

http://stackoverflow.com/questions/1556708/c-how-to-download-webpage-to-string-without-saving-to-disk-urldownloadtofile
Pravděpodobně prostředí .NET.
http://www.google.cz/search?hl=cs&source=hp&biw=1276&bih=762&q=+URLOpenBlockingStream
http://course.cug.edu.cn/21cn/%E7%BB%93%E6%9E%84%E5%8A%9B%E5%AD%A6%EF%BC%88%E6%B8%85%E5%8D%8E%E5%A4%A7%E5%AD%A6%EF%BC%89/INetSDK/help/sweep/sweep092.htm
http://www.tech-archive.net/Archive/VC/microsoft.public.vc.atl/2005-03/0032.html
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa921018.aspx
http://www.experts-exchange.com/Programming/System/Windows__Programming/Q_20525773.html
http://www.digitalcoding.com/Code-Snippets/CPP-CLI/C-CLI-Code-Snippet-Download-HTML-Web-Page.html
http://www.ms-news.net/f3282/urlopenblockingstream-2687254.html
http://groups.google.com/group/microsoft.public.inetsdk.programming.urlmonikers/browse_frm/thread/9553da20a5614838/85801ca7e04e2e0b
http://groups.google.com/group/microsoft.public.inetsdk.programming.urlmonikers/browse_frm/thread/ba009457bc702179/b46ae9d205f60572

IOstream, IStream, StringStream

http://www.google.cz/#hl=cs&pq=iostream
http://en.wikipedia.org/wiki/Iostream
http://www.cplusplus.com/reference/iostream/
http://www.google.cz/#hl=cs&pq=istream
http://www.cplusplus.com/reference/iostream/istream/
http://www.cplusplus.com/reference/iostream/istream/get/
http://www.cplusplus.com/reference/iostream/stringstream/

WININET

http://www.codeproject.com/KB/IP/simplehttpclient.aspx
For Windows only.

C#

Obecné

http://stackoverflow.com/questions/26233/fastest-c-code-to-download-a-web-page
// create a new WebClient object
WebClient client = new WebClient();
// create a byte array for holding the returned data
byte[] html = client.DownloadData(url);
Dále viz:
http://www.milionovastranka.net/www_odkazy.htm#c_sharp

Nastavení parametrů při spuštění

http://www.google.cz/#&q=C%23+visual+studio+options+how+set+arguments+to+run+program%3F
http://www.google.cz/#&q=C%23+visual+studio+2010+options+how+set+arguments+to+run+program%3F
http://www.google.cz/#&q=C%23+monodevelop+studio+options+how+set+arguments+to+run+program%3F
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/1ktzfy9w.aspx

Spouštění programů

http://www.google.cz/#sclient=psy&hl=cs&q=c%23+how+to+run+program%3F
http://blogs.msdn.com/b/csharpfaq/archive/2004/06/01/146375.aspx
http://www.google.cz/#hl=cs&xhr=t&q=System.Diagnostics.Process.Start
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.diagnostics.process.start.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/53ezey2s.aspx#Y1475
http://www.dotnetperls.com/process-start
http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/DipalChoksi/ShellCommandsInCS12032005042031AM/ShellCommandsInCS.aspx
http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-us?query=system%2C+_wsystem

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/277bwbdz%28VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/431x4c1w%28v=VS.80%29.aspx

Check if Proces is Running

Process[] my_process=Process.GetProcessesByName(process_name);
http://www.google.cz/#q=C%23+check+whether+process+is+running%3F
http://www.dreamincode.net/code/snippet1541.htm
http://www.computing.net/answers/programming/c-checking-if-application-running/12480.html
http://www.google.cz/#q=C%23+catch+exeption+if+process+is+finished
http://www.google.cz/#&q=C%23+ProcessWatch
http://www.google.cz/#&q=C%23+monitor+process
http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-US?query=process+monitor
http://www.google.cz/#q=C%23+Process+Class
http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-us?query=Process+Class
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.diagnostics.process%28VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.diagnostics.process.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa364092%28VS.85%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.diagnostics.process.process.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.diagnostics.process_methods.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.diagnostics.process_properties.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.diagnostics.process_events.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.diagnostics.process.exited.aspx#Y551
http://www.google.cz/#q=GetProcessesByName
http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-us?query=GetProcessesByName
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/z3w4xdc9.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.diagnostics.process.getprocessesbyname.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.diagnostics.process.getprocessesbyname%28VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa326945%28VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/725c3z81.aspx
http://www.eggheadcafe.com/searchform.aspx?search=GetProcessesByName
Hledání v .NET.
http://www.google.cz/#q=Process.WaitForExit+Method
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.diagnostics.process.waitforexit%28VS.71%29.aspx
http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-us?query=Process.WaitForExit+Method
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.diagnostics.process.waitforexit.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/fb4aw7b8.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa326953%28VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ty0d8k56.aspx
http://www.codeproject.com/KB/dotnet/threadmonitor.aspx

Globální proměnné

public class MyGlobalDefinitions
{
  public static int my_global_i;
}
MyGlobalDefinitions.my_global_i = 666;
http://www.google.cz/#q=c%23+global+variables
http://www.google.cz/#c%23+GlobalClass
http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-US?query=GlobalClass
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa875780.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa875780%28AX.10%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.interop.excel.globalclass_members.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.interop.word.globalclass_members.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.interop.powerpoint.globalclass_members.aspx
http://www.daniweb.com/software-development/csharp/threads/49952
http://stackoverflow.com/questions/314415/why-use-a-globalclass-what-are-they-for

this.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dk1507sz.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dk1507sz%28v=vs.80%29.aspx
http://www.dotnetperls.com/this
http://www.sourceasp.net/post65/C-sharp-this-keyword.aspx
http://programujte.com/?akce=clanek&cl=2009060701-klicove-slovo-this-v-c

Class Application

http://www.google.cz/#q=c%23+Application+Class
http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-us?query=Application+Class
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.application.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.application.aspx
Encapsulates a Windows Presentation Foundation (WPF) application.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.application%28VS.95%29.aspx
Encapsulates a Silverlight application.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.application%28VS.71%29.aspx

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.application%28v=vs.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.application_members%28v=VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.application_properties%28v=VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.application_methods%28v=VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.application_events%28v=VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms%28v=VS.71%29.aspx

Exit

http://www.google.cz/#q=c%23+how+exit+program
http://www.google.cz/#q=Application.Exit

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.application.exit%28v=vs.71%29.aspx
http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-us?query=Application.Exit
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.application.exit%28VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms157894.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.application.applicationexit.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.application.exit%28VS.95%29.aspx
http://blogs.msdn.com/b/tom_krueger/archive/2005/02/24/379678.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms679338%28VS.85%29.aspx
http://social.msdn.microsoft.com/forums/en-US/csharpgeneral/thread/7c3c0c12-5b18-4187-b986-dcf0b2284047
http://www.google.cz/#q=Environment.Exit
http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-US?query=Environment.Exit
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.environment.exit.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.environment.exit%28VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.application.exit%28v=VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.application.exitthread%28v=VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.environment.exitcode.aspx#Y353

Sleep – wake

http://www.google.cz/#q=C%23+sleep
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.threading.thread.sleep%28v=vs.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa332371%28v=vs.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa332372%28v=vs.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.timespan%28v=vs.71%29.aspx
http://www.google.cz/#sclient=psy&hl=cs&q=C%23+wake+sleeping+program
http://www.google.cz/#sclient=psy&hl=cs&q=C%23+wake+sleeping+thread
http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-US?query=Thread%20Class&beta=0&ac=8
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa878446.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.threading.thread.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.threading.thread%28VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.threading.thread%28VS.95%29.aspx
http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-us?query=System.Threading
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.threading%28VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.threading.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.threading.thread.suspend%28v=vs.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.threading.thread.suspend.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.threading.thread.resume%28v=vs.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.threading.thread.resume.aspx
http://bytes.com/topic/c-sharp/answers/231986-how-wake-up-sleeping-thread
http://bytes.com/topic/c-sharp/answers/432055-thread-resume-obsolete-how-we-supposed-wake-up-sleepingthreads-now
http://stackoverflow.com/questions/4568062/how-can-i-wake-a-sleeping-thread-in-c
http://www.gamespp.com/c/MultiThreading01.html
http://www.gamespp.com/c/MultiThreading02.html
http://www.gamespp.com/c/MultiThreading03.html
http://www.gamespp.com/c/MultiThreading04.html
http://www.mycsharpcorner.com/Post.aspx?postID=42
http://www.google.cz/#q=how+invoke+sleeping+process
http://www.google.cz/#q=ThreadInterruptedException
http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-us?query=ThreadInterruptedException
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.threading.threadinterruptedexception.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.threading.threadinterruptedexception%28VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.threading.threadinterruptedexception.threadinterruptedexception.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa332403
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.threading.threadinterruptedexception_members%28VS.71%29.aspx
http://www.google.cz/q=c%23+wait+for+exception
http://www.google.cz/#q=C%23+suspend
http://www.google.cz/#q=C%23+wake+sleeping+process
http://www.google.cz/#q=C%23+wake+suspended+process
http://www.google.cz/#q=C%23+how+invoke+sleeping+process
http://www.google.cz/#q=C%23+how+invoke+waiting+process
http://www.google.cz/#q=C%23+invoke+method
http://www.java2s.com/Tutorial/CSharp/0420__Thread/SleepInteruptThreads.htm
http://linux.die.net/man/2/wait
http://www.daniweb.com/software-development/csharp/threads/232655
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.threading.monitor.wait%28v=vs.71%29.aspx

Regulární výrazy

http://www.google.cz/#q=c%23+regular+expressions
http://www.radsoftware.com.au/articles/regexlearnsyntax.aspx
http://www.mikesdotnetting.com/Article/46/CSharp-Regular-Expressions-Cheat-Sheet
http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-us?query=regular+expressions
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hs600312.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/2k3te2cs%28VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/2k3te2cs%28VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms228595%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/30wbz966%28v=vs.71%29.aspx

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/az24scfc.aspx
http://www.regular-expressions.info
http://www.google.cz/#q=C%23+regular+expressions+replace
http://www.knowdotnet.com/articles/regereplacementstrings.html
http://www.google.cz/#q=C%23+jak+odstranit+diakritiku%3F
http://www.mikesdotnetting.com/Article/46/CSharp-Regular-Expressions-Cheat-Sheet


Poznáváme C# a Microsoft .NET

http://poznavame-c-msnet.wz.cz
Plus program.
Stahování dat pomocí třídy WebClient
Pokud chceme stahovat dat z webového serveru pomocí třídy WebClient máme na výběr ze dvou možností realizace. První možností je prosté uložení staženého souboru na disk, což provedeme pomocí metody DownloadFile.
WebClient client = new WebClient();
Console.Write("Zadejte URI (napr. ) : ");
//nacteme URI
string uri = Console.ReadLine();
Console.Write("Zadejte nazev stazeneho souboru (napr. C:/new.txt) :");
//nacteme kam se ma soubor ulozit
string fileName = Console.ReadLine();
try
{
  //stahneme soubor
  client.DownloadFile(uri, fileName);
  Console.WriteLine("Soubor byl uspesne stazen.");
}
catch(WebException ex)
{
  Console.WriteLine("Pri stahovani souboru doslo k vyjimce : {0}", ex.ToString());
}
Jak vidíte, tak použití třídy WebClient je jednoduché. Ke stažení souboru zadáme metodě DownloadFile dva argumenty, kde prvním je URI souboru, který má být stažen a druhým je cesta kam mám být soubor uložen.
Pokud získat data souboru, jež je specifikován URI, ve formě bajtů, použijeme za tímto účelem metodu DownloadData. Následující příklad je napsán tak, že očekává data představující text.
WebClient client = new WebClient();
//nacteme URI zdroje
Console.Write("Zadejte URI (napr. ) : ");
string uri = Console.ReadLine();
try
{
  Console.WriteLine("Stahuji {0} ...", uri);
  //stahneme data jako pole bajtu
  byte[] data = client.DownloadData(uri);
  Console.WriteLine("Velikost nactenych dat : {0} bajtu", data.Length);
  //prevedeme pole bajtu na text
  string textContent = Encoding.ASCII.GetString(data);
  Console.WriteLine(textContent);
}
catch(WebException ex)
{
  Console.WriteLine("Pri stahovani souboru doslo k vyjimce : {0}", ex.ToString());
}
Metoda DownloadData vrací data, která jsou reprezentována polem bajtů. Pokud je stahovaný soubor textového obsahu, musíme tyto bajty dekódovat, což je v příkladu učiněno pomocí podpory pro znakové kódování – třídou Encoding.

Namespace (library) System.Net (for downloading WWW pages)

http://www.google.cz/#sclient=psy&hl=cs&q=c%23+System.Net
http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-us?query=System.Net
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.aspx

Class WebRequest


http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-us?query=WebRequest
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.httpwebrequest.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webrequest_members%28VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webrequest_members%28VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webrequest_members%28d=lightweight,v=VS.96%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webrequest_members%28d=robot,v=VS.90%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webrequestmethods.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webrequestmethods.http.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.httpwebrequest.readwritetimeout.aspx#Y349

Class WebResponse


http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.httpwebrequest.getresponse.aspx
http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-US?query=WebResponse
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.httpwebresponse.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.httpwebresponse%28VS.95%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.httpwebresponse.getresponseheader.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.httpwebresponse.headers.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.httpwebresponse.headers%28VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee434018.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.httpwebresponse.contenttype.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.httpwebresponse.contentencoding.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.httpwebresponse.characterset.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.httpwebresponse.contentlength.aspx
http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-US?query=WebHeaderCollection&beta=0&ac=3
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webheadercollection.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webheadercollection%28VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webheadercollection%28VS.95%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webheadercollection.add%28VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webheadercollection_methods.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webheadercollection_properties.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144279.aspx

Namespace (library) System.Web

http://www.google.cz/#sclient=psy&hl=cs&q=c%23+System.Web

http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-us?query=System.Web
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.httpapplication.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.httpapplication.application.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.httprequest.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.httpruntime.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.sitemap.aspx

Class Exception

http://www.google.cz/#q=Exception
http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-US?query=Exception
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.exception.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.exception%28VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.exception%28VS.80%29.aspx

Class WebException

http://www.google.cz/#hl=cs&xhr=t&q=WebException
http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-US?query=WebException
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webexception.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webexception%28VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa329793%28v=VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webexception_members%28v=VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webexception_properties%28v=VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webexception_methods%28v=VS.71%29.aspx
http://www.google.cz/#q=WebException+Response
http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-us?query=WebException+Response
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee435930.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webexception.response.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webexception.response%28VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/7w79sfaf%28v=VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webexception.status.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webexceptionstatus.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webresponse.aspx

Class WebUtility   


http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webutility.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee388354.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee388364.aspx

Class Stream

http://www.google.cz/search?hl=cs&source=hp&q=Class+Stream
http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-us?query=Class+Stream
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.stream%28VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.stream%28VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.stream_members%28v=VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.httpwebresponse.getresponsestream.aspx

Class StreamReader

http://www.google.cz/#sclient=psy&hl=cs&source=hp&q=class+streamreader
http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-us?query=StreamReader
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.streamreader.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.streamreader%28v=vs.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa328952%28v=VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa328953%28v=VS.71%29.aspx

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.streamreader_members%28v=VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.streamreader.read%28v=VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.textreader.readblock.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.textreader.readblock%28v=VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.streamreader.readline%28v=VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.streamreader.readtoend%28v=VS.71%29.aspx

Class WebClient (belongs to namespace System.net)

http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-us?query=WebClient
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webclient%28VS.71%29.aspx

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webclient%28VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-US/library/system.net.webclient_members%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webrequest%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webclient.baseaddress%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.httpwebrequest.allowautoredirect%28v=VS.80%29.aspx
http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-us?query=WebCclient.Headers
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webclient.headers%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webclient.headers.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webheadercollection%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webrequest.headers%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webresponse.headers%28v=VS.80%29.aspx

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webrequest.registerprefix%28v=VS.80%29.aspx

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webrequest.credentials%28v=VS.80%29.aspx
http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-us?query=CredentialCache.DefaultCredentials
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.credentialcache.defaultcredentials.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.credentialcache.defaultcredentials%28VS.80%29.aspx
http://support.microsoft.com/kb/813834
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.credentialcache.defaultcredentials%28VS.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webclient.openread%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/781fwaz8%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webclient.openreadasync%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144211%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webclient.openreadasync%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144211%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webclient.downloaddata%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webclient.downloaddataasync%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144190%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webclient.downloaddatacompleted%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.downloaddatacompletedeventargs.result%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.downloaddatacompletedeventargs.result%28v=VS.85%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webclient.cancelasync%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/xz398a3f%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webclient.downloadfile%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ez801hhe%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webclient.downloadfileasync%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144196%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webclient.uploaddatacompleted.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.uploaddatacompletedeventargs.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webclient.uploadfilecompleted.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.uploadfilecompletedeventargs.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webclient.encoding%28v=vs.80%29.aspx
Note: This property is new in the .NET Framework version 2.0.
Gets and sets the Encoding used to upload and download strings.
Namespace: System.Net
Assembly: System (in system.dll)
Syntax:
C#
public Encoding Encoding { get; set; }
C++
No code example is currently available or this language may not be supported.
C#
public static void UploadString (string address)
{
string data = "Time=12:00am temperature = 50";
  WebClient client=new WebClient ();
  // Optionally specify an encoding for uploading and downloading strings.
 
client.Encoding=System.Text.Encoding.UTF8;
  // Upload the data.
  string reply=client.UploadString (address, data);
  // Disply the server's response.
  Console.WriteLine(reply);
}

Class WebBrowser

http://www.google.cz/search?hl=cs&q=C%23+Class+WebBrowser
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.webbrowser.aspx
http://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/aa752040.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/2te2y1x6.aspx
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=C%23+WebBrowser.Document.Urls
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.webbrowser.document.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.webbrowser.url.aspx

Sockety

http://www.google.cz/#&q=C%23+connect+to+server
http://www.google.cz/#&q=C%23+connecting+to+server
http://www.codeproject.com/KB/IP/chandrasekar.aspx
http://www.google.cz/#&q=socket
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_socket
http://dce.felk.cvut.cz/pos/cv4/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms740506%28v=vs.85%29.aspx
http://www.google.cz/#&q=C%2B%2B+socket
http://www.google.cz/#&q=C%23+socket

Creating a download manager in C#

http://www.geekpedia.com/tutorial179_Creating-a-download-manager-in-Csharp.html
http://www.geekpedia.com/tutorial196_Creating-an-advanced-download-manager-in-Csharp.html

Convert (Move) Char Array to String

http://www.google.cz/#sclient=psy&hl=cs&q=c+convert+char+array+to+string

http://www.dotnetperls.com/new-string-constructor

Move using Object

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.object.tostring%28v=VS.71%29.aspx

Class Marshal

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.runtime.interopservices.marshal.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.runtime.interopservices.marshal.copy.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms146625.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.intptr.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/6h19f480.aspx

User-agent

 

http://www.google.cz/search?hl=cs&source=hp&q=User-agent
http://en.wikipedia.org/wiki/User_agent
http://whatsmyuseragent.com
http://user-agent-string.info
http://www.useragentstring.com
http://www.useragentstring.com/Rekonq_id_17420.php

Timeout

 

http://www.google.cz/#sclient=psy&hl=cs&q=C%23+WebClient+timeout
http://stackoverflow.com/questions/601861/set-timeout-for-webclient-downloadfile
http://stackoverflow.com/questions/1789627/how-to-change-the-timeout-on-a-net-webclient-object
http://social.msdn.microsoft.com/forums/en-US/csharpgeneral/thread/5afef094-ae39-4070-9977-0cb06951cdd4
http://www.experts-exchange.com/Programming/Languages/C_Sharp/Q_23853028.html
http://www.eggheadcafe.com/community/aspnet/2/10122522/webclient-time-out-period.aspx
http://www.eggheadcafe.com/software/aspnet/30643656/webclient-timeout.aspx
http://www.techtalkz.com/c-c-sharp/66589-webclient-timeout.html
http://www.codeguru.com/forum/archive/index.php/t-288689.html
http://bytes.com/topic/c-sharp/answers/265007-webclient-timeout-exception
http://stackoverflow.com/questions/1043234/strange-timeout-webexception-in-http-get-using-webclient

Buffer Size - Maximum Length

 

http://www.google.cz/#hl=cs&xhr=t&q=C%23+WebClient+maximum+length
http://www.google.cz/#hl=cs&xhr=t&q=C%23+StreamReader+buffer+size
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143458.aspx
Je to parametr v konstrukci StreamReader.

public StreamReader(

               Stream stream,

               Encoding encoding,

               bool detectEncodingFromByteOrderMarks,

               int bufferSize

)

The buffer size, in number of 16-bit characters, is set by the bufferSize parameter. If bufferSize is less than the minimum allowable size (128 characters), the minimum allowable size is used.
Pozor: ve Stream.Read je pole i maximální délka v bytech, ve StreamReader.ReadBlock je pole i maximální deláka v 16ti bytových Unicode znacích.

 

Perl

 

Perl  - Sockety

Viz moje programy.

 

Základní úlohy – problémy

 

Práce s WWW adresami.

User-agent.

Time-out při stahování.

Maximální délka stažených dat (bytes, chars, buffer, maximum_length).

Převod do UTF8.

 

Viz též

 

Stahování - problémy

Kódování

Parsování