Projekt “Nový hledač”
Anti SEO Spamming


Nemám v algoritmu žádné zvláštní kriterium pro anti "SEO spamming", tedy proti umělému (formálnímu) vyzdvihování WWW stránek při hledání nahoru, který je pro současné hledače velkým problémem. Ale kouzlo mé myšlenky a algoritmu spočívá mimo jiné v tom, že tento SEO spamming dokáže přirozeně eliminovat, prostě to z toho algoritmu plyne. Je to vedlejší účinek mého algoritmu, ale je to tak. Dovedu dobře odlišovat White SEO od Black SEO. Black SEO se pro můj princip hledání bude dělat asi 10x obtížněji, než je tomu ve stávajících hledačích. Jednak SEO spammeři nebudou dlouhou dobu vědět, na co optimalizovat, co jsou to ty „jiné objekty“. Ale i až to intuitivně vytuší, bude to pro ně mnohem časově i finančně náročnější, než je tomu ve stávajících hledačích. A koneckonců, pokud vyrobí kvalitní množinu komponent Netu na dané téma, pak už se bude jednat spíše o kvalitní obsahové stránky, než o SEO spamming.

Jednoduché vysvětlení:
MFAčko, bezobsažnou stránku, „sbírku linků“, dost velkou, s výskytem daného klíčového slova v desítkách, s desítkami fotek, desítkami zpětných linků apod. můžete udělat poměrně snadno. Ale velkou množinu tématicky spojených komponent Netu, tedy řekněme desítky velkých stránek, se stovkami fotek a stovkami zpětných linků už daleko hůř. A pokud už něco takového vyrobíte, tak je to spíše obsažná množina stránek, než Black SEO.