Projekt „Nový hledač“
Analogie mezi Googlem a Novým hledačem

 

Google
Autoři Google vymysleli jejich princip hledání v roce 1995, článek publikovali v roce 1996.
A) Vytýčili směr: hledače jsou lepší než seznamy (katalogy).
B) Vymysleli realizaci, tj. napsali lepší vzorec pro zpětné odkazy a dali jim mezi kriterii větší váhu, než to dělaly tehdejší hledače.
Napsali o tom zmíněný článek, přitom konstanty ve vzorci a konkrétní váhu samozřejmě neprozradili.
Poté hledali 3 roky investora, první investici dostali až v roce 1998, bylo to 100 tisíc dolarů od ředitele Sunu.

Nový hledač
Já jsem vymyslel můj princip hledání v roce 2009, rok jsem vymýšlel algoritmus a detaily, dělal dokumentaci a WWW stránky projektu.
A). Vytýčil jsem směr: namísto hodnocení jednotlivých WWW stránek používat pro stanovení pořadí nalezených linků množiny komponent Internetu (WWW stránky, dokumenty, audia, obrázky, videa, skripty…).
B) Vymyslel jsem, jak ty potřebné množiny konstruovat, tedy jak je z celého Internetu (světového Webu) vynechat, a to kombinací informací z komponent a WWW odkazů.
Publikoval jsem to na stránkách projektu a v diskuzích na Internetu, přitom jsem samozřejmě tu konstrukci neprozradil

Investory hledám cca 1 rok, celková potřebná investice je 1 milion Kč, už mám 900 tisíc Kč od 15ti investorů, ještě potřebuji 100 tisíc Kč. Už jsem měl dokonce celý milion, ale jeden stotisícový investor mi vypadl.

PS
Nedělám ramena, ale tohle jsou víceméně fakta.