Projekt „Nový hledač“

Alternativa „Nový český hledač“

Rozpočet (finanční rozvaha)

Pro provoz Nového českého hledače se pravděpodobně založí firma s.r.o. nebo a.s. Možné názvy firmy jsou „Nový český hledač“, „NČH“, „NSE“ apod.

Jsou dvě možnosti investice:
Hned: za 4 procenta v Novém hledači (algoritmus, prototyp) plus 50 procent v Novém českém hledači nebo v Novém slovenském hledači (reálné hledače).
Za rok: za 30 procent v Novém hledači, který zahrne i Nový český hledač, případně Nový slovenský hledač.
Níže je popsán modelový rozpočet pro případ investice 1 milion Kč. Předpokládám ovšem, že dostanu vyšší nabídku, pro tu se rozpočet upraví.
Varianta rozpočtu pro 2 miliony dolarů je zde (v angličtině):
http://www.milionovastranka.net/en/budget.htm
Investici přijmu od nejvyšší nabídky. V úvahu ovšem vezmu také synergii mezi mnou a investorem.
Zatím mám 5 nabídek investice.


Toto je předpokládané rozdělení podílů v Novém hledači ve variantě investice za rok:
Předpokládané rozdělení podílů ve firmě je: Petr Hejl 30%, původní investoři do minihledače 30%, investor do hledače 30%, management a klíčoví pracovníci (programátor apod.) 5% - pro motivaci, rezerva 5%.

Rozpočet je napsán pro první 3 roky provozui Nového hledače.

Příjmy budou z reklamy na hledači. Pro hledaná klíčová slova bude nahoře 1 banner, dále označené 3 textové reklamní linky. Cena banneru: 1000 Kč/měsíc, tedy 12000 Kč/rok. Cena reklamního linku: 100 Kč/měsíc, tedy 1200 Kč/rok. Zpočátku (první dva roky) se bude prodávat jen reklama na rok. Prodávat reklamu na měsíc by bylo příliš náročné vzhledem k omezenému počtu pracovníků. Samozřejmě při větším zájmu ze strany zákazníků, a tedy i vyšších příjmech, než předpokládá níže uvedená rozvaha, bude možné počet obchodních pracovníků zvýšit a tedy umožnit i prodej měsíční reklamy, případně reklamy na počet prokliků.

1. rok činnosti
Investice do hledače: 1 milion Kč (pokryje rok provozu).
Příjmy: žádné.
Výdaje: 1 milion Kč, hradí se z investice.

Slovník (roční licence): 100 tisíc Kč.
2 lidé: 500 tisíc Kč.
2 servery (jeden pro stahování, jeden pro dotazy): 400 tisíc Kč.
Zisk: 0 Kč.
Lidé: 1 analytik a současně marketing a obchodník, 1 programátor a současně administrátor fulltextu.
Podíl na českém trhu hledačů: 1 procento.

2. rok činnosti
Příjmy: 4.8 milionu Kč.
400 bannerů x 12000 = 4.8 milionu Kč.
Výdaje: 1 milion Kč.

Slovník (roční licence): 100 tisíc Kč.
2 lidé: 500 tisíc Kč.
2 servery (jeden pro stahování, jeden pro dotazy): 400 tisíc Kč.
Zisk: 3.8 milionu Kč.
Rozdělení zisku:
Petr Hejl: 1 milion Kč.
Investor do minihledače: 1 milion Kč.
Investor do hledače: 1 milion Kč.
Rezerva: 0.8 milionu Kč.
Lidé: 1 analytik a současně marketing a obchodník, 1 programátor a současně administrátor fulltextu.
Podíl na českém trhu hledačů: 5 procenta.

3. rok činnosti
Příjmy: 24 milionů Kč.
1000 bannerů x 12000 = 12 milionů Kč + 10000 linků x 1200 = 12 milionů Kč.

Výdaje: 11 milionů Kč.

10 lidí: 5 milionů Kč.
10 serverů: 5 milionů Kč.
Kanceláře: 1 milion Kč.
Zisk: 13 milionů Kč.
Rozdělení zisku:
Petr Hejl: 4 miliony Kč.
Investor do minihledače: 4 miliony Kč.
Investor do hledače: 4 miliony Kč.
Rezerva: 1 milion Kč.
Lidé: ředitel, technický ředitel, obchodní ředitel, programátor, administrátor fulltextu, 1 marketingový specialista, 2 obchodníci, účetní, sekretářka.
Podíl na českém trhu hledačů: 15 procent.

Po třech letech bude podniknut další pokus o prodej technologie (princip a algoritmus hledání) a/nebo celého Nového českého hledače.
Pokud bude úspěšný, zisk se rozdělí mezi Petra Hejla a investory a Projekt skončí.
Pokud nebude úspěšný, Nový český hledač bude pokračovat s předpokládaným rozpočtem, jako je ve třetím roce jeho činnosti.


Podíl na českém trhu hledačů bude Nový český hledač získávat na úkor Seznamu.
Nynější rozdělení trhu hledačů na Internetu v České republice:
Google 50%, Seznam 50%, další menší hledače mají zanedbatelnou návštěvnost.
Předpokládané rozdělení trhu hledačů na Internetu v České republice ve třetím roce činnosti Nového českého hledače:
Google 65%, Seznam 20%, Nový český hledač 15%, dalším menším hledačům zůstane zanedbatelná návštěvnost.
Poznámka: pro Google i Seznam jsou počítány všechny servery, na kterých je jejich hledací technologie používána (google.cz, google.com, google.sk, seznam.cz, zbozi.cz).

Odhady, že Nový český hledač bude mít ve třetím roku činnosti 15 procent z trhu hledačů, byly proveden takto:
1. Odvození od Seznamu
Seznam ztratil v roce 2010 10 procent uživatelů. Tento trend bude vzhledem ke špatné kvalitě hledání na Seznamu pokračovat i v dalších 3 letech. V těchto letech tedy ztratí Seznam celkem 30 procent uživatelů, polovinu z nich získá Google, polovinu (tedy 15 procent) získá Nový český hledač.
2. Odvození od Google
Server google.cz běží cca 5 let. Za tyto roky získal Google 50 procent na trhu českých hledačů. Ročně tedy získával 50/5 = 10 procent. Připusťme dokonce, že co do kvality hledání bude Nový český hledač o něco horší než Google, získá tedy o polovinu méně uživatelů. Za 3 roky tedy získá Nový český hledač 3 x 10 x 1/2 = 15 procent uživatelů na českém trhu hledání.

Zpočátku nebude nutné investovat do marketingu a reklamy, neboť Nový český hledač bude takové novum, že rychle vejde na českém Internetu ve známost. Pokud se na Internetu objeví nová a užitečná věc, zpráva o ní se rychle rozšíří a uživatelé si ji rychle najdou. Na Nový český hledač budou přecházet především uživatelé, kteří jsou nespokojeni se současným hledáním na Seznamu a současně neznají nebo nepoužívají Google.

Příjmy a zisky jsou výše počítány z ceny bannerů a reklamních linků, z jejich předpokládaného počtu a z počtu pracovníků, kteří se budou obchodem zabývat.
Tady je rozvaha, odvozená z příjmů z reklamy na českém Internetu:
Seznam má celkový roční příjem cca 1 miliardu Kč. Předpokládejme, že (jen) desetinu těchto příjmů tvoří příjmy z umístění placených linků při hledání na Seznamu (SKlik) – například z SKliku na mobilních telefonech očekává Seznam příjem několik desítek milionů Kč ročně. Je to tedy 100 milionů Kč, které odpovídají 50 procentům, které má Seznam na trhu hledačů v České republice. Jednomu procentu tohoto trhu tedy odpovídají příjmy z reklamy ve výši 100 milionů Kč / 50 = 2 miliony Kč. Předpokládám, že ve třetím roce získá Nový český hledač 15 procent uživatelů na českém trhu hledačů. Tedy příjmy z reklamy budou 15 x 2 = 30 milionů Kč. Tato částka 30 milionů, odvozená z podílu na trhu hledačů, „skoro přesně“ odpovídá odhadu, který byl proveden na základě ceny a počtu bannerů a reklamních linků a počtu pracovníků obchodu, tedy částce 24 milionů Kč (viz výše, 3. rok činnosti). Pro třetí rok činnosti je to tedy „skoro“ křížová kontrola správnosti výše uvedené rozvahy.

Nový český hledač bude mít ještě dva zdroje příjmů, mezi hledači originální:
1.
Bude mít placenou možnost expres indexování, tedy propojení WWW serveru a hledače informačním kanálem a indexování nových či změněných WWW stránek do 24 hodin.
2.
Bude mít vlastní SEO oddělení, které bude radit webmasterům, jak optimalizovat jejich WWW stránky pro tento hledač. Tím na sebe stáhne část příjmů, které v současné době získávají SEO agentury.